Frequently Asked Questions

maatverhouding:

Indien u een vinkje aanzet bij Autosize, dan wordt uw tekst in hoogte iets aangepast; er blijft echter witruimte; de maximale hoogte wordt niet benut.
indien u het vinkje alleen bij auto-breedte zet, wordt uw stempel in elke lettergrootte naar maxmale breedte aangepast (versmald); op deze manier is het mogelijk om de ruimte optimaal te benutten - dus let wel: u dient hier de lettergrootte zelf aante passen naar de door u gewenste hoogte.
De maximale breedte en hoogte wordt weergegeven door het witte achtergrondvlak.
U kunt het een afzonderlijk van het ander gebruiken en ook alles tegelijk of juist weer niet; kortom, speel met het ontwerp voordat u op bevestigen klikt.
Doet u dat niet, dan gaan we ervan uit dat u deze speciale grootte, zoals die op het voorbeeld te zien is, wenste.

vraag: Hoe weet ik dat hoe het tekstplaatje eruit komt te zien, indien ik kies voor optie B) (bestandsupload)
antwoord:
Nadat u uw internetcode ingevuld heeft, wordt u naar de pagina geleid, die gekoppeld is aan de grootte van uw tekstplaat.
U stuurt ons een bestand via

 

 

 

 

waarmee u de opdracht geeft om het tekstplaatje te maken zoals het voorbeeld dat u aan ons upload. U kunt ervan uitgaan dat onze zetterij met hun jarenlange ervaring weet hoe een bepaald tekstplaatje gemaakt moet worden.

Indien u echt de touwtjes in handen wenst te houden kunt u het beste uw bestand omzetten naar een 100% zwart/wit bmp-bestand op 600 DPI en dit bij “afbeelding” – zie hieronder uploaden, dat u een voorbeeld krijgt te zien.


vraag:
Hoe kan ik in contact komen met de snelstempelservice?
antwoord:
ALLEEN VIA MAIL:
info@snelstempelservice.nl
Vermeld uw mailadres en/of telefoonnummer en omschrijf de klacht/vraag duidelijk.

 

vraag
Wat moet ik doen als mijn code wordt geweigerd?
antwoord:
U mailt ons de internetCODE en het artikelTYPE (dus bijvoorbeeld: 821, 4911, printer20  of iets dergelijks) en beschrijft de melding die u krijgt.
Wij checken de code hier intern en eventueel krijgt u een nieuwe code retourgemaild.
 
vraag:
Wat is de levertijd?
antwoord:
Voor bestellingen van tekstplaatjes via de website en waardebonnen via de post hanteren wij de levertijd van 10 werkdagen/14 weekdagen vanaf datum ontvangst.
In de praktijk is het vaak zo dat er binnen een week geleverd wordt.
E.e.a. is van vele factoren afhankelijk, bijvoorbeeld ook van de posterijen; het plaatje wordt namelijk in een envelop via de normale post verstuurd.
vraag:
Hoe bestel ik meerdere stempelplaatjes?
antwoord:
Indien u ingelogd bent, kunt u tijdens het afronden kiezen voor "hetzelfde tekstplaatje nogmaals bestellen" of "een andere tekstplaat bestellen".
Indien u klaar bent kunt u kiezen voor "bestelling afronden".
vraag:
Mijn stempel drukt niet goed meer af, wat kan hieraan gedaan worden?
antwoord:
Het stempelkussen moet vernieuwd worden. Deze kunt u bestellen op: http://www.stempeltempel.nl/nl_tempel/accessoires/tekstplaatjes.html  (tip: gebruik de zoekmachine - voer hier het artikel in).
 
vraag:
Er zit een fout in het stempelplaatje. (door uzelf op het web gemaakt)
antwoord:
Aangezien u zelf de tekst(en) hebt ingegeven; een preview hebt bekeken en na controle uw toestemming heeft gegeven om het tekstplaatje te vervaardigen, kunnen wij u hier alleen nog verwijzen naar het kopen van een nieuw tekstplaatje: via http://www.stempeltempel.nl/nl_tempel/accessoires/tekstplaatjes.html  (gebruik de zoekmachine).
Na uw akkoord verloopt alles automatisch en kunnen we het produktieproces absoluut niet meer  stoppen.
 
vraag:
Er zit een fout in mijn stempelplaatje. (per post ingestuurd en door de snelstempelservice gemaakt)
antwoord:
U kunt een beroep op garantie doen als u:
de pakbon PLUS het foutief geleverde stempelplaatje PLUS een notitie betreffende de fout aan ons retour stuurt.
 
vraag:
Mijn bestand wordt niet ge-upload.
antwoord:
U ziet een ERROR-melding indien u een bestand onder B) tracht te uploaden, anders dan een jpg,gif,png,jpeg,bmp.
Indien u een pdf, eps, tif, tiff of png  wilt uploaden, dan is dat alleen mogelijk in het eerste scherm onder C);
u ziet hiervan geen voorbeeld.Voor alle bestanden geldt:
* 600 dpi
* geheel in zwart/wit (zonder grijswaarden of  kleuren)
Indien de bestanden niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen wij geen garantie geven wat betreft de kwaliteit van het tekstplaatje.

Ik kan het artikel “tekstplaatje” niet vinden op de verkoopsite:

Ga naar de website www.stempeltempel.nl en type in de zoekmachine het type van uw stempel, dus bijvoorbeeld printer10, 823, 4912, 2061 en u wordt geleid naar een pagina waar zich alle terzake doende artikelen (dus ook tekstplaatjes) van dat soort worden weergegeven

 Tabellen en lijnwerk:

Helaas is dat niet eenvoudig en vereist een hoop geduld op deze site.
Ik zou zeggen: begin er niet aan maak een schets die u inscant en als bijlage bij de (ingescande) waardebon meestuurt via de mail.
De tekst staat te dicht aan tegen het kader:
Zet links en rechts een spatie
Ik wil een lege tekstregel tussendoor:
Zet een spatie op die regel
 
wij staan open voor uw positieve opmerkingen, aanvullingen en uitbreidingen!